Regulamin zlecenio.eu


 

Postanowienia ogólne
1.1. Portal zlecenio jest platformą internetową przeznaczoną dla zlecenioDawców i zlecenioBiorców, umożliwiającą składanie i wykonywanie zleceń.
1.2. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
1.3. zlecenioDawcy i zlecenioBiorcy są odpowiedzialni za dokładne zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.
1.4. Używanie terminu "użytkownik" odnosi się zarówno do zlecenioDawców, jak i zlecenioBiorców.
1.5. Administrator Portalu ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach i będą mieli możliwość zapoznania się ze zmienionym Regulaminem przed kontynuacją korzystania z Portalu.

 

Rejestracja i konto użytkownika
2.1. Aby korzystać z Portalu, użytkownik musi założyć konto. Jeden użytkownik może mieć tylko jedno konto.
2.2. W trakcie rejestracji użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe i aktualne informacje kontaktowe.
2.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła i nie może udostępniać go innym osobom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem konta.
2.4. Administrator Portalu ma prawo do zablokowania konta użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu.
2.5 Użytkownik wyraża zgodę na publiczne wyświetlanie Jego Imienia i Nazwiska

 

Składanie zleceń
3.1. zlecenioDawca może składać zlecenia na Portalu, określając szczegóły dotyczące zasad wykonania i kwoty wynagrodzenia.
3.2. zlecenioDawca musi posiadać wymaganą ilość waluty ZDB na koncie w celu opłacenia zlecenia.
3.3. zlecenioDawca ma prawo żądać dowodów wykonania zlecenia od zlecenioBiorcy.
3.4. zlecenioDawca jest odpowiedzialny za zawarcie umowy i uregulowanie wszelkich kwestii ze zlecenioBiorcą.
3.5. zlecenioDawca może odrzucić wykonane zlecenie dostarczone przez zlecenioBiorcę, gdy nie spełnia wymagań zawartych w treści zlecenia.
3.6. zlecenioDawca nie może namawiać użytkowników do wykonywania zleceń mających na celu sztuczne działania jak np. celowe pisanie pozytywnych opinii/oceny.
3.7. zlecenioDawca chcąc pozyskać pozytywne opinie musi zachęcić zlecenioBiorców do zapoznania się z jego firmą/produktem itp..

 

Wykonywanie zleceń
4.1. zlecenioBiorca może wybierać zlecenia dostępne na Portalu i podejmować się ich wykonania, zgodnie z własnymi umiejętnościami i preferencjami.
4.2. zlecenioBiorca musi dostarczyć zlecenioDawcy dowody wykonania zlecenia, takie jak zrzuty ekranu, linki lub inne dowody wymagane przez zlecenioDawcę.
4.3. zlecenioBiorca otrzymuje ustaloną kwotę ZDB za prawidłowe wykonanie zlecenia.
4.4. zlecenioBiorca może utworzyć spór w przypadku, gdy zlecenioDawca nie zaakceptuje zlecenia.
4.5. zlecenioBiorca może poprosić administrację o pomoc w rozstrzygnięciu sporu.
4.6. zlecenioBiorca nie może wykonać zlecenia mającego na celu wystawienia pozytywnej opinii/oceny bez zapoznania się z produktem/firmą.

 

Płatności
5.1. Portal korzysta z waluty ZDB do opłacania kosztów dodawania zleceń i wypłat.
5.2. Użytkownik ma możliwość zdobywania waluty ZDB poprzez wykonywanie zadań innych użytkowników lub zakup waluty.
5.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za stan swojego konta i zasilenie go odpowiednią ilością waluty.

 

Odpowiedzialność
6.1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakość zleceń oraz wykonanie zleceń przez zlecenioBiorców. Użytkownicy samodzielnie ustalają warunki i rozwiązują wszelkie spory związane ze zleceniami, w skrajnych przypadkach administracja może podjąć decyzję rozwiązującą problem sporny.
6.2. Użytkownicy korzystają z Portalu na własne ryzyko. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Portalu.

 

Opinie, recenzje i oceny 
7.1 Użytkownicy korzystający z platformy zlecenio są zobowiązani do uczciwego i prawdziwego wyrażania swoich opinii, recenzji i ocen dotyczących usług, produktów lub innych zawartości oferowanych przez zlecenioDawców.
7.2 Zabronione jest dodawanie sztucznych, fałszywych lub nieuczciwych opinii, recenzji i ocen mających na celu wprowadzenie w błąd innych użytkowników lub zniekształcenie rzeczywistości.
7.3 Użytkownicy powinni pamiętać, że zamieszczanie nieprawdziwych opinii, recenzji lub ocen może naruszać prawa innych użytkowników oraz prowadzić do odpowiedzialności prawnej.
7.4 zlecenio.eu nie ponosi odpowiedzialności za treści opinii, recenzji i ocen umieszczanych przez użytkowników na zewnętrznych platformach. Za takie treści odpowiedzialność ponoszą wyłącznie użytkownicy ich publikujący.
7.5 W przypadku wystąpienia nieuczciwych praktyk dotyczących opinii, recenzji i ocen, zachęcamy użytkowników do zgłaszania takich przypadków do pomocy technicznej zlecenio.eu w celu podjęcia odpowiednich działań.
7.6 zlecenio zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji nieuczciwych, obraźliwych lub nieodpowiednich opinii, recenzji i ocen, jeśli taka konieczność się pojawi.

 

Postanowienia końcowe
8.1. Regulamin jest ważny i obowiązuje od momentu zaakceptowania przez Użytkownika do momentu zamknięcia konta.
8.2. Zmiany w Regulaminie będą skuteczne od daty ich publikacji na Portalu.
8.3. W przypadku konfliktu lub niezgodności między wersją językową Regulaminu a innymi wersjami językowymi, obowiązuje wersja Polska.
8.4. W przypadku sporu między Użytkownikiem, a Administratorem Portalu, strony będą dążyć do rozwiązania sprawy polubownie. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez właściwy sąd.


Zakładając konto zgadzasz się z powyższym regulaminem Portalu zlecenio.eu

zlecenio.eu

Łączymy zlecenioBiorców i zlecenioDawców, tworząc doskonałe możliwości do realizacji zleceń. Nie czekaj dłużej! Dołącz już teraz i odkryj, jak wiele możliwości czeka na Ciebie.

Zarejestruj się

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w wersji przeglądarkowej i aplikacji mobilnej, aby pomóc w poprawie komfortu użytkowania. Czytaj więcej ..

Rozumiem